Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Niniejszy dokument obejmuje informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczeniem i przez Administratora usług fotograficznych.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu email: kontakt@figasmakiem.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu informowania o usługach za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu zawarcia i wykonania umowy o realizację prac fotograficznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 4. Administratorem Danych Osobowych jest Maria Romańska-Berger, NIP 118 180 95 49, ul. Zachodnia 1, 05-500 Zamienie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia wykonania Umowy przez obie strony lub przez okres do 5 lat, jeżeli dane są przechowywane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować niemożliwością zawarcia Umowy o realizację prac fotograficznych.
 7. Podane dane mogą być przekazywane podwykonawcom i kontrahentom Administratora w celach określonych w Umowie oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności dane osobowe mogą zostać udostępniane dostawcom usług informatycznych i telekomunikacyjnych.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu, sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Osobie, której dane dotyczą, a która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo cofnięcia tej zgody.
 10. Osobie której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Przetwarzania Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 11. Dane pozyskiwane przez Administratora mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i z wykorzystaniem profilowania. Dotyczy to przede wszystkim informacji zawartych w plikach cookies, które: pozwalają dostosować zawartość stron, a przede wszystkim rozpoznać urządzenie i  odpowiednio wyświetlić stronę internetową; pomagają w tworzenie statystyk pomagających zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony. Użytkownik ma prawo do nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies poprzez dokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie możliwości korzystania z plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej. Pliki te mogą być wykorzystywane przez współpracujących reklamodawców i partnerów.